IMERZNÍ METODA

Imerzní metoda je vyučovací metoda, kdy jsou studenti obklopeni angličtinou od rána do večera. Mohou si tak osvojovat jazyk v přirozeném prostředí a situacích. Čas strávený v učebně hraje velkou roli, při výuce ovšem používáme i techniky jako role plays, film a video, exkurze v angličtině, řešení problémových situací, skupinovou práci a hry.

Naše jazykové kurzy také plní funkci team buildingu. Nejen že se vaši zaměstnanci zdokonalí v angličtině, ale zároveň se stmelí jako tým, vráti se do práce nabití energií a připraveni na spolupráci s kolegy.